· ·

10º Bellota Valley - Presentación de participantes