Entrevista realizada a Eduardo Branger, presidente de PAISA ( Tama Corp - Florida) en Feria Internacional de Alimentación 2012.