XII Romaria a Cavalo Moita - Viana do Alentejo realizada de 25 a 29 de abril de 2012