ELis on 30 miljonit inimest, kes põevad haruldast haigust või seisundit, kuid tihti puuduvad riikidel nende patsientide oma koduriigis ravimiseks ekspertiis ja võimalused. 2017. aastal aitasid 13 ELi riigi 28 ravikeskust esindavad meditsiinitöötajad ühel perearstil diagnoosida haruldase epilepsia juhtumiga last ja valida talle ravi.

Saage teada, kuidas ühendab EL selle loo ja teiste kodanike kaitsmiseks tavakangelasi, külastades veebilehte https://europa.eu/euprotects/our-health/second-opinion-how-eu-networks-share-knowledge-save-lives_et#video_component

Jälgige meid:
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanCommission
Instagram: https://www.instagram.com/europeancommission/
Twitter: https://twitter.com/EU_Commission
#EUProtects